IRIS Heemstede

Wij hebben de afgelopen jaren vanuit ons inkoopbeleid en volgens een vastgestelde inkoopkalender regelmatig laten ondersteunen door het Onderwijskantoor.

Het Onderwijskantoor is goed in staat gebleken om haar dienstverlening volledig af te stemmen op onze behoefte.

Deze behoefte was er met name op de gebieden van afstemming, expertise en kennis van de markt.

Daarnaast was het Onderwijskantoor goed in staat om de projecten binnen onze onderwijsorganisatie aan te sturen, waardoor bijvoorbeeld publicatiedata werden gehaald.

De aanbestedingstrajecten die wij de afgelopen jaren met het Onderwijskantoor voor alle zes de IRIS-scholen hebben doorlopen zijn: Schoonmaakdienstverlening, Personeel-, Salari- en Administratiepakket, Leerlingenvervoer en Leermiddelen.

Rob Janson, Hoofd Bedrijfsvoering & ICT,

IRIS, Stichting voor Christelijk Voorgezet Onderwijs te Heemstede