Nordwin College Leeuwarden

Wij hebben de afgelopen jaren ervaren dat de begeleiding van het Onderwijskantoor bij aanbestedingen ons heeft verzekerd van naleving van de juiste procedures en regels op dit punt.

Het Nordwin College is een groene school voor vmbo en mbo met ongeveer 3.200 deelnemers.

Gelet op de specifieke regelgeving omtrent aanbestedingen maken wij al een groot aantal jaren gebruik van de expertise van het Onderwijskantoor. Aanbestedingstrajecten, waarin wij begeleid zijn, zijn onder meer busreizen, afvalverwerking, ICT hardware, leermiddelen en schoonmaak.

Een goede begeleiding bij aanbestedingen vinden wij erg belangrijk, omdat hier veel juridische kanten aan zitten en de kennis binnen de eigen organisatie op dit punt onvoldoende aanwezig is. Het Onderwijskantoor is bijzonder deskundig omtrent de regels van aanbestedingen en de mogelijke risico's die hieraan zijn verbonden.
Ook voor de verantwoording zowel in- als extern achten wij het belangrijk dat de regels voor aanbestedingen nauwgezet worden nageleefd. Het punt aanbestedingen en dan specifiek Europese aanbestedingen is ook een belangrijk punt van controle door de accountant.

Anne Hartkamp,
Finance en control Nordwin College