Het Erasmus Almelo

Zonder de ondersteuning van het Onderwijskantoor was het ons waarschijnlijk niet gelukt om een positieve (tussen)- uitspraak van de Raad van State te verkrijgen, inzake het alsnog verkrijgen van extra ondersteuningsgelden in het kader van de 'Regeling leerplusarrangement VO'.

Hans Weustenraad, voorzitter College van Bestuur,
Stichting Openbare Scholengemeenschap Erasmus