Lunchlezingen

Lezingen

Regelmatig verzorgen we in de regio dicht bij onze cliënten lunchlezingen waarbij onze specialisten een actueel thema bespreken. Cliënten waarderen niet alleen de kennisoverdracht, maar ook de mogelijkheid om met collega-besturen thema's te bespreken. Indien gewenst kunnen wij bij cliënten in huis themabijeenkomsten verzorgen.

U kunt zich aanmelden via onderstaande formulieren.

Lunchlezing Aanbestedingsrecht

In november/december verzorgt het Onderwijskantoor wederom een aantal lunchlezingen. Nu rondom het thema “Aanbestedingsrecht”. Waarbij wij aandacht besteden aan onderwijsgerelateerde zaken, in het bijzonder leermiddelen. Aan de hand van recente rechterlijke uitspraken zetten wij belangrijke aandachtspunten voor u op een rij. Onder meer de volgende onderwerpen komen hierbij aan bod:

- Relevante jurisprudentie aanbestedingsrecht

- Ontwikkelingen ten aanzien van het aanbesteden van leermiddelen

- Evaluatie 20216-2020 van de Wet Gratis Schoolboeken

- Devices voor de leerlingen

U kunt zich kosteloos aanmelden voor deze lezingen via onderstaande link.

Het e-mailadres dat u bij inschrijving opgeeft, zal worden gebruikt voor de uitnodiging via MS Teams.

Datum*