mr. Alexandra van Gestel

LinkedIn

Partner Governance, Compliance en Integriteitsvraagstukken

Expertise

Governance, Compliance en Integriteit

Sinds 1998 ben ik actief als bedrijfsjurist, vanaf 2005 specifiek in het onderwijsveld, zowel binnen het beroepsonderwijs als funderend onderwijs.

Vanaf november 2020 ben ik verbonden aan het Onderwijskantoor. Ik ben portefeuillehouder en specialist in de ondernemingsgerichte praktijk binnen het Onderwijskantoor met bijzondere aandacht voor bestuursvraagstukken in relatie tot Governance, Compliance en integriteit. Ook treed ik regelmatig op als sparringpartner voor toezichthouders om deze in zowel werking als samenstelling te professionaliseren. Daarnaast word ik regelmatig als procesbegeleider in de driehoek tussen bestuur, medezeggenschap en toezichthouder ingeschakeld om tot een betere samenwerking te komen en ondersteun ik bestuurders en/of bestuurssecretarissen bij het inrichten van heldere besluitvormingstrajecten passend binnen een moderne governancestructuur.

Ik studeerde privaatrecht met specialisatie ondernemingsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Tevens ben ik gespecialiseerd in Conflictmanagement en Integriteitsvraagstukken.

Daarnaast ben ik Voorzitter van een Cliëntenraad in de Welzijnssector en een aantal bestuurlijke adviescommissies in het onderwijs, alsook lid van een overkoepelende klachtencommissie. 

Lid van Vereniging voor Onderwijsrecht (VvO).

Email mr. Alexandra van Gestel Terug naar overzicht