Gigi Schutte MWO

LinkedIn

MWO

Expertise:

Aanbesteden in het onderwijs, organisatie en verbintenissen

Sinds 2005 ben ik voor het onderwijs actief. Al jaren begeleid ik scholen door heel Nederland bij aanbestedingen die specifiek zijn voor het onderwijs en waarbij tijdens de voorbereidingen complexe vraagstukken aan de orde komen die niet alleen betrekking hebben op het aanbestedingsrecht, maar ook op marktkennis, de organisatie van de school, de interne processen en beleid.

Vanaf de oprichting in januari 2015 werk ik bij Het Onderwijskantoor. Ik adviseer en begeleid scholen in het primair en voortgezet onderwijs bij het voorbereiden en uitvoeren van Europese aanbestedingen, bij het opstellen van inkoopbeleid en ondersteun ik bij het opzetten van de inkooporganisatie. Voor elke school zoek ik de aanbestedingsstrategie die past bij de organisatie, de processen en het beleid en die aansluit op de marktsituatie. Daar waar meerdere schoolbesturen gezamenlijk optrekken, borg ik de specifieke wensen van elk schoolbestuur. Het resultaat van een aanbesteding waarbij ik adviseer en begeleid is maatwerk: het onderwijs en de specifieke wensen van de school zijn leidend, met een goed beheersbaar contract dat aansluit op de organisatie van de school. Daarnaast verzorg ik opleidingen en trainingen over daar waar het aanbestedingsrecht, de interne organisatie van een school, de processen en het beleid elkaar raken.

Ik studeerde Master in Work and Organization, aanbestedingsrecht, NIMA-A en NIMA-B.

Ik heb een breed landelijk netwerk van grote, middelgrote en kleine schoolbesturen. In opdracht van SIVON, de coöperatie van samenwerkende schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs, begeleid en adviseer ik bij complexe gezamenlijke aanbestedingen. 

Email Gigi Schutte MWO Terug naar overzicht