Aanbesteden en contracteren

Aanbesteden en contracteren

Als school kunt u niet om zomaar elke overeenkomst aangaan. U moet zowel de Europese als nationale aanbestedingsregels in acht nemen. Veel scholen ervaren deze aanbestedingsregels als rigide. De focus ligt hierdoor te sterk op het voorkomen van juridische problemen in plaats van op het resultaat dat de school wenst: het sluiten van een overeenkomst met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Het Onderwijskantoor kent als geen ander de aanbestedingsregels en -praktijk, alsook het onderwijs. Daarom kunnen wij u optimaal adviseren over welke aanbestedingsprocedure u kunt kiezen, de inrichting van een aanbestedingstraject en wat daarbinnen wel en niet is toegestaan. Ons advies kan variëren van het uitvoeren van een volledig Europees aanbestedingstraject tot het direct gunnen aan één partij. Ook kunnen wij ervoor zorgen dat de aanbesteding wordt afgesloten met een voor u eenduidige en afdwingbare overeenkomst.

Wordt u in kort geding gedagvaard door een ondernemer die het niet eens is met de gevolgde aanbestedingsprocedure, of dat hij de aanbesteding niet heeft gewonnen, dan kunnen wij u in deze procedure vertegenwoordigen. Ook hierin hebben wij een goede reputatie opgebouwd binnen het onderwijs.

Specialist

Neem contact op met een van onze specialisten.

Gigi Schutte MWO
Jozef Reijnders
Nadieh Severens
Youri Cremers