Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Geschillen tussen medewerkers en leidinggevenden zijn vaak het gevolg van het feit dat partijen over en weer andere verwachtingen van elkaar hebben. Hierdoor kunnen vervelende en langdurige trajecten ontstaan die veel geld kosten, zeker waar sprake is van (langdurige) ziekte. In een school kunnen allerlei conflicten met medewerkers ontstaan, zoals over promotie, salarisbetaling, ongelijke behandeling, pesten, verlofaanspraken, overplaatsing, rddf-plaatsing, schorsing, disciplinaire maatregelen en ontslag in het onderwijs met al dan niet recht op een transitievergoeding.

Met al uw vragen op arbeidsrechtelijk gebied kunt u bij het Onderwijskantoor terecht voor een deskundig advies op maat. Wij kunnen u bijstaan in (onderhandelingen over het oplossen van) alle arbeidsrechtelijk geschillen, ook als het gaat om beëindiging van de arbeidsovereenkomst en het opstellen van beëindigingsovereenkomsten. Daarnaast kunnen wij u vertegenwoordigen in procedures voor de kantonrechter, gerechtshof en de commissies (van beroep) die zijn ondergebracht bij de Stichting Onderwijsgeschillen. Ook hierin hebben wij een goede reputatie opgebouwd binnen het onderwijs.

Specialist

Neem contact op met een van onze specialisten.

mr. Marion van Roekel
mr. Gerard Prick