Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Het ervaren team van arbeidsrechtadvocaten en juristen bij het Onderwijskantoor is vertrouwd met het geheel eigen karakter van het arbeidsrecht in het onderwijs. Landelijk staan onze advocaten en juristen scholen bij om hen te adviseren in arbeidsrechtelijke vraagstukken. Onze onderwijsspecialisten richten zich in hun werk volledig op het funderend onderwijs. Wij hechten aan een duurzame samenwerking met de scholen en instellingen die wij onze diensten aanbieden. Deskundigheid in onderwijs en betrouwbaarheid staan daarbij voor onze advocaten en juristen centraal.

Arbeidsrechtelijke kwesties, zoals ontslag in het onderwijs, komen op elke school voor. Wij bieden u graag duidelijkheid over de rechten en plichten voor werkgever en werknemer. Het onderwijs is natuurlijk gehouden aan het wettelijk kader zoals dat is vastgelegd in het BW, maar daarnaast kent het onderwijs allerlei specifieke regelingen zoals het Vervangingsfonds en het Participatiefonds en de Wopo en de Zapo in het primair onderwijs, en de Wovo en de Zavo in het voortgezet onderwijs. Veelvoorkomende zaken binnen arbeidsrecht zoals het opstellen van beëindigingsovereenkomsten, ontslag op staande voet of het uitleggen en toepassen van de geldende cao’s, vragen in het onderwijs daarom specialistische deskundigheid van een advocaat of jurist. Kennisdeling over arbeidsrechtelijke zaken binnen het onderwijs zien wij als een belangrijk onderdeel van het werk van onze advocaten en juristen.

In het onderwijs kunnen allerlei arbeidsconflicten tussen medewerkers ontstaan, bijvoorbeeld over promotie, salarisbetaling, ongelijke behandeling, pesten, verlof, verwijdering, overplaatsing, schorsing, disciplinaire maatregelen en ontslag in het onderwijs. Bij het Onderwijskantoor kunnen wij u in al deze kwesties adviseren. Indien nodig vertegenwoordigen onze advocaten en juristen u in arbeidsrechtelijke procedures bij bijvoorbeeld de rechtbank of bij de commissies (van beroep) die zijn ondergebracht bij de Stichting Onderwijsgeschillen. Neem gerust contact op via +31 45 560 22 11 of mail naar info@onderwijskantoor.nl voor meer informatie over arbeidsrecht binnen het onderwijs. Wij helpen u graag.

Specialist

Neem contact op met een van onze specialisten.

mr. Marion van Roekel
mr. drs. Joost Karels
mr. Roswitha de Bekker
mr. Martin Hofman