Governance

Governance

Onderwijsorganisaties zijn onderdeel van een maatschappij in beweging. Het onderwijs zelf verandert daardoor ook. Zo kan een school te maken krijgen met een wijzigende samenstelling van de leerling populatie en ook noodzakelijke onderwijsvernieuwingen kunnen bestaande structuren onder druk zetten. Daarbij is er altijd de verantwoordelijkheid van de school voor het aanbieden van passend onderwijs terwijl het vinden van kwalitatief goed personeel niet eenvoudig blijkt. En dit alles binnen een kader van toenemende verantwoordingsplichten en gecompliceerde wet- en regelgeving. Deze uitdagingen vereisen maatwerk en slimme oplossingen. Dit heeft gevolgen voor goed bestuur en governance. De adviseurs en advocaten van het Onderwijskantoor kunnen u ondersteunen bij de governance gerelateerde vraagstukken die deze uitdagingen met zich mee brengen.

Een goed samenspel tussen bestuur en intern toezicht in het onderwijs is onderdeel van goed bestuur en governance. Belangrijk is dat bestuurders en toezichthouders van elkaar weten welke taken en bevoegdheden zij hebben. Zo is het zaak dat de intern toezichthouder daar waar mogelijk het bestuur ondersteunt. De toezichthouder dient echter niet op de stoel van de bestuurder te gaan zitten. Gebrekkig bestuur of toezicht zonder governance kan leiden tot hoofdelijke aansprakelijkheid met verstrekkende persoonlijke gevolgen. Het is daarom van belang dat bestuurders en toezichthouders zich bewust zijn van de kwetsbare plekken in de organisatie zodat zij de bijbehorende risico’s zo veel mogelijk kunnen uitsluiten. Het Onderwijskantoor kan u begeleiden bij het afbakenen van de wederzijdse taken en verantwoordelijkheden of aan verbetering van de checks en balances. Het opstellen van statuten en reglementen is onderdeel van onze dagelijkse werkzaamheden binnen governance.

Het samenspel tussen bestuur, toezicht en medezeggenschap in het onderwijs kan leiden tot ongewenste dynamiek binnen een organisatie alsook ongewenste aansprakelijkheid. Het Onderwijskantoor ondersteunt door middel van governance partijen in de zoektocht naar een oplossing om onnodige escalatie te voorkomen. Verder bieden wij begeleiding bij de evaluatie van het interne toezicht. Met al uw vragen over governance kunt u bij onze ervaren advocaten en juristen terecht via info@onderwijskantoor.nl. Ook kunt u bellen naar 045 - 560 22 11.

Specialist

Neem contact op met een van onze specialisten.

mr. Alexandra van Gestel
mr. Herman Berendsen
mr. Gerard Prick