Aansprakelijkheid onderwijs

De advocaten en juristen van het Onderwijskantoor zijn gespecialiseerd in het onderwijsrecht en kunnen u ondersteunen bij een vraagstuk met betrekking tot aansprakelijkheid. Scholen voor primair en voortgezet onderwijs hebben een zorgplicht ten aanzien van hun leerlingen. Die zorgplicht kan leiden tot aansprakelijkheid indien een leerling schade lijdt. Ook schade geleden door een medewerker kan leiden tot aansprakelijkheid van de school als werkgever. Bestuurders in het onderwijs worden graag goed geïnformeerd over hun aansprakelijkheid en de manier waarop deze kan worden gedekt of afgewend.

Bij de beoordeling van eventuele aansprakelijkheid van een school is het uitgangspunt dat de school een bijzondere zorgplicht heeft ten aanzien van de gezondheid en veiligheid van de leerlingen die aan de zorg van de school zijn toevertrouwd en die onder haar toezicht staan.

De grondslag voor aansprakelijkheid kan onder meer zijn gelegen in een tekortkoming in de nakoming van de (onderwijs)overeenkomst op basis van artikel 6:74 BW of in een onrechtmatige daad op basis van artikel 6:162 BW.

Leerachterstanden en studievertraging kunnen onder omstandigheden leiden tot aansprakelijkheid. Ook een gebrekkig veiligheidsbeleid dat leidt tot misbruik of geweld zou aansprakelijkheid van de school tot gevolg kunnen hebben. Verder kan een ongeval op school, bijvoorbeeld tijdens gymonderwijs, leiden tot aansprakelijkheid op het moment dat de maatschappelijke zorgvuldigheid niet in acht is genomen.

Het Onderwijskantoor heeft dankzij onze ervaren advocaten en juristen de specialistische kennis van het onderwijsrecht in huis die nodig is om te adviseren bij vraagstukken rond aansprakelijkheid in het onderwijs. De advocaten en juristen van het Onderwijskantoor helpen u graag verder. Neem gerust contact met ons op via info@onderwijskantoor.nl of bel naar +31 45 560 22 11 voor meer informatie.