Onderwijsrecht

Onderwijsrecht

Ook in het onderwijs is sprake van een sterke juridisering. Door toenemende mondigheid van ouders en leerlingen kunnen conflicten ontstaan over bijvoorbeeld de begeleiding en ondersteuningsbehoefte van leerlingen, de beoordeling van gemaakte proefwerken/examens, het gedrag van leerlingen en/of hun ouders en de aansprakelijkheid van de school, leerlingen of hun ouders. Vaak voorkomende geschillen gaan over een (voorgenomen) verwijdering van een leerling wegens wangedrag of wegens het feit dat een school handelingsverlegen is en niet in de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voorzien. Met de komst van de Algemene verordening Gegegevensbescherming (AVG) is de regelgeving over privacy verscherpt en zijn handhavingsmogelijkheden verruimd. Dit valt allemaal onder onderwijsrecht waar wij u deskundig in kunnen bijstaan.

Daarnaast kunnen wij als advocaten en juristen u ondersteunen bij een geschil met de Onderwijsinspectie, bijvoorbeeld over een rapport waarmee u het niet eens bent. Rapporten van de Onderwijsinspectie over scholen worden openbaar gemaakt. Dat kan een grote impact hebben op de reputatie van een school. Daarom is het van belang dat deze rapporten geen onjuistheden bevatten en de procedure van de onderzoeken door de Onderwijsinspectie conform de regels binnen het onderwijsrecht wordt gevolgd.

Ook Samenwerkingsverbanden kunnen wij van juridisch advies voorzien over de invulling van hun wettelijke opdracht voor het beoordelen van een verzoek tot afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring. Als de ouders/leerling bezwaar maken/maakt tegen een besluit tot afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring kunnen de ervaren onderwijsrecht advocaten en juristen van het Onderwijskantoor u vertegenwoordigen in de procedures bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring.

Met al uw vragen op het gebied van onderwijsrecht kunt u bij de advocaten en juristen van het Onderwijskantoor terecht voor deskundig juridisch advies. Wij helpen u graag. Neem gerust contact met ons op via info@onderwijskantoor.nl of bel naar 045 - 560 22 11.

Specialist

Neem contact op met een van onze specialisten.

mr. Herman Berendsen
mr. Marion van Roekel
mr. Nadieh Severens
mr. Roswitha de Bekker
mr. Martin Hofman
mr. drs. Joost Karels