mr. Roswitha de Bekker

LinkedIn

Advocaat
Vestiging Utrecht - arrondissement Midden-Nederland

Expertise: Onderwijsrecht en arbeidsrecht

Na mijn studie aan de Rijksuniversiteit Utrecht, met afstudeerrichtingen civiel recht en bedrijfseconomisch recht, heb ik van 1991 tot 1997 als advocaat gewerkt in Amsterdam en vervolgens Haarlem, in de algemene rechtspraktijk, met een focus op het arbeids- en ambtenarenrecht.

Vervolgens heb ik ruim 25 jaar als jurist en mediator voor Stichting Onderwijsgeschillen gewerkt. Ik heb daardoor veel ervaring in geschilbeslechting op het gebied van rechtspositie, klachtrecht, passend onderwijs en medezeggenschap. Door mijn ervaring weet ik hoe belangrijk het is om, zeker in de meer complexere conflicten, de benodigde rust te bewaren en te komen tot een normalisering van de verhoudingen en een verbetering van de communicatie. Pas dan ontstaat ruimte om aan een oplossing mee te werken. Deze brede ervaring maakt mij een geschikte sparringpartner voor onderwijsbestuurders, samenwerkingsverbanden en HR-medewerkers.

Ik sta voor een informele en pragmatische aanpak. Ik ben betrokken en meedenkend. Ik ga graag met u binnen de wettelijke kaders op zoek naar de voor u meest efficiënte en gewenste oplossing, die recht doet aan de belangen van alle betrokken. Waar nodig sta ik u bij in de benodigde procedures.

Ik ben lid van de Vereniging voor Onderwijsrecht (VvO) en de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) en tevens MfN-geregistreerd mediator.

Omdat ik het belangrijk vind om mijn kennis ook voor bredere, maatschappelijke doelen in te zetten, ben ik tevens buurtbemiddelaar in mijn woonplaats. Verder heb ik jarenlang deel uitgemaakt van verschillende (G)MR-en.

Publicaties:

- Entreerecht in het vo: Goed dat het wordt afgeschaft! School en Wet, Jrg. 95, nr.3, juni 2015. Wolters-Kluwer;
- De cao-ontslagcommissie en de identiteitscommissie: De gelegenheid om maatwerk te creëren. School en Wet, Jrg. 97, nr. 3, juni 2017. Wolters-Kluwers;
- Hoofdstuk Onderwijsmediation in het Tijdschrift Nederlandse Mediation, Jrg. 2018 – aflevering 1, NM 2018/9 Overheid/Arbeid. Maart 2018;
- Bijdrage aan het boek Taal van de gespecialiseerde mediator, SDU uitgevers, 1e editie 10 april 2019 (co-auteurschap met drs. J. van Velzen);

- De Commissies van beroep: relatief onbekend in het onderwijsveld. School en Wet, Jrg 103, nr 6, december 2023. Wolters-Kluwer.

Email mr. Roswitha de Bekker Terug naar overzicht