Bekostiging

Bekostiging

De advocaten en juristen van het Onderwijskantoor zijn bekend met het geheel eigen karakter van  de wet- en regelgeving rond bekostiging in het primair en voortgezet onderwijs. Als school(bestuur) wilt u een beroep kunnen doen op specialisten die bij dit alles op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Het Onderwijskantoor richt zich in haar dienstverlening volledig op het (primair en voortgezet) onderwijs en volgt daarom de ontwikkelingen rond bekostiging in het (primair en voortgezet) onderwijs op de voet.

De Rijksoverheid verleent jaarlijks aan scholen een lumpsumbudget voor materiaal en personeel. Daarnaast bestaan er tal van ministeriële regelingen op grond waarvan een school(bestuur) aanvullende bekostiging ontvangt en kan aanvragen. Deze regels over de lumpsum en aanvullende bekostiging zijn complex en technisch van aard. Het is dan ook niet vreemd als hierover bij u als school vragen rijzen, onze advocaten en juristen beantwoorden deze vragen met betrekking tot bekostiging met veel deskundigheid.

Als school kunt u geconfronteerd worden met terugvordering van een verkregen subsidie. Wij kunnen u adviseren en begeleiden bij een bezwaarprocedures bij DUO of een beroepsprocedure bij de Raad van State. Verder kunt u voorzieningen aanvragen door middel van een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO), waarin afspraken worden gemaakt over nevenvestigingen, licenties en het aanbieden van profielen. Als u een aanvraag om aanvullende bekostiging voor het primair en voortgezet onderwijs, of een RPO heeft ingediend en deze is afgewezen, is het mogelijk om hiertegen te ageren door het instellen van bezwaar en eventueel beroep. Een onderwerp binnen het primair en voortgezet onderwijs dat als het gaat over bekostiging ook steeds vragen oproept, is de vrijwillige ouderbijdrage.

Het Onderwijskantoor heeft dankzij onze ervaren advocaten en juristen de specialistische kennis in huis om te adviseren bij deze en andere specifieke aan het onderwijs gerelateerde bekostigingsvraagstukken zoals de lumpsum. De advocaten en juristen van het Onderwijskantoor helpen u graag verder in de complexe wereld van bekostiging binnen het primair en voortgezet onderwijs. Neem gerust contact met ons op via info@onderwijskantoor.nl of bel naar +31 45 560 22 11 voor meer informatie.

Specialist

Neem contact op met een van onze specialisten.

mr. Herman Berendsen
mr. Marion van Roekel