Onze dienstverlening

Onze dienstverlening

Omdat wij streven naar een duurzame samenwerkingsrelatie bieden wij onze cliënten een zogenaamde mantelovereenkomst aan. Kernwaarden van deze mantelovereenkomst zijn dat we altijd bereikbaar zijn, gratis telefonisch advies verstrekken, gratis lunchlezingen verzorgen en de overige dienstverlening met betrekking tot juridisch advies in onderwijs tegen een zeer scherp uurtarief aanbieden.

Als cliënten geen gebruik wensen te maken van onze mantelovereenkomst kunnen ze onze diensten inkopen tegen een standaard uurtarief.