Trainingen

Verdiepende trainingen
Naast het verzorgen van korte (online) lunchlezingen aan onze cliënten biedt het Onderwijskantoor tevens enkele malen per jaar verdiepende trainingen over actuele thema’s aan.

Cliënten waarderen niet alleen de kennisoverdracht tijdens deze bijeenkomsten, maar ook de mogelijkheid om met collega-besturen over thema’s van gedachten te wisselen.

De maximale groepsgrootte per training bedraagt 10 deelnemers, waardoor er voldoende gelegenheid is voor eigen inbreng en vragen.

De trainingen vinden plaats binnen de vestigingen van het Onderwijskantoor.

Aankomende trainingen:
Onderwijsklachtrecht
Passend Onderwijs
Europees Aanbesteden
Arbeidsrecht en cao binnen het onderwijs
Onderwijsrecht voor schoolleiders - de basics
Rechtspositie werknemers primair onderwijs (PO) & voortgezet onderwijs (VO)

Incompany
Wenst u liever een verdiepende training bij u in huis te organiseren die is aangepast aan uw specifieke wensen?
Ook dat is mogelijk. Wij stellen dan in overleg met u een programma voor een incompany training samen. Indien u ons belt of mailt kunnen wij u nader informeren over de mogelijkheden.

Mogelijke onderwerpen voor een incompany training zijn grensoverschrijdend gedrag, rechtspositie en dossieropbouw, examinering en commissie van beroep voor de eindexamens, mondige ouders in het onderwijs, privacy en Social Media, actualiteiten passend onderwijs, bespreken rechtspraak klachtrecht, basis en/of verdiepingstraining medezeggenschap voor schoolleiders en (g)mr.

Vanzelfsprekend kunnen wij ook een training verzorgen op het terrein van huisvesting, governance of aanbesteding.