Onderwijsklachtrecht

Onderwijsklachtrecht

Kennis van onderwijsklachtrecht draagt bij aan een hogere kwalitatieve interne klachtenbeoordeling en betere advisering aan het bestuur (bevoegd gezag). Dit laatste is essentieel: bovenliggend doel van klachtrecht is immers de bevordering van de kwaliteit van het onderwijs op uw school. Door je als onderwijsprofessional regelmatig bij te laten scholen op het gebied van klachtrecht kunnen hier mooie resultaten in worden bereikt.

Het Onderwijskantoor verzorgt daarom een aantal trainingen speciaal ontwikkeld voor haar cliënten, toegankelijk voor onder meer bestuurssecretarissen, vertrouwenspersonen, klachtenfunctionarissen, mentoren en andere bij klachtbehandeling betrokken functionarissen, waarbij wetgeving op het gebied van klachtrecht op een deskundige en praktisch toepasbare wijze wordt uitgediept.

Tijdens de training komen eisen voortvloeiend uit de Kwaliteitswet, de verschillende soorten klachten en daarbij horende rechtsgangen en procedures,  inrichtingsvereisten van klachtencommissies en taken en bevoegdheden van het bevoegd gezag aan bod. Ook worden actualiteiten en jurisprudentie van de landelijke klachtencommissies besproken en vindt kennisoverdracht plaats over hoe verschillende commissies omgaan met klachtenafhandeling. Daarbij is er volop ruimte ingebouwd voor eigen inbreng en vragen.

De maximale groepsgrootte per training bedraagt 10 deelnemers.

* Kosten bedragen € 750,00 exclusief BTW per deelnemer, inclusief naslagwerk, lunch, koffie/thee, versnapering en borrel. Er is een speciale korting voor klanten met een mantelovereenkomst van 20%.

Aanmeldformulier Training Onderwijsklachtrecht