Clïenten over ons

Cliënten over ons

Reeds geruime tijd is het Onderwijskantoor de juridische partner voor veel schoolbesturen in het funderend onderwijs.

Of het nu gaat om aanbestedingsrecht, huisvesting, bekostiging, arbeidsrecht, onderwijsrecht, medezeggenschap of governance, op al die terreinen beschikt het Onderwijskantoor over specialisten die besturen op de eerste plaats vakkundig adviseren en desgewenst juridische hulp kunnen bieden en zo nodig kunnen procederen. Daarbij is onze kracht, zoals ons motto is:
Wij Spreken Onderwijs.

Fijne training! Kleine setting was erg fijn. Veel ruimte voor vragen.

– Training Passend Onderwijs


“De waardevolle training ‘passend onderwijs’, die ik heb gevolgd bij Roswitha de Bekker van Het Onderwijskantoor sloot naadloos aan bij de kwesties waar wij als samenwerkingsverband dagelijks mee te maken hebben: toelating, afwijzing, zorgplicht, verwijderingen, advies, procedures, bezwaar, geschil, enz.

Echt een aanrader voor samenwerkingsverbanden en schoolbesturen/directies, als je procedureel juist wilt (leren) handelen, als het gaat om passend onderwijs!”

– Training Passend Onderwijs, G. Haanstra


'Houd de laagdrempelige, toegankelijke, menselijke werkwijze vast. Ik ervaar dat als zeer prettig bij een advocatenkantoor; het maakt de drempel lager en gevoel van ‘samen optrekken’ tussen klant/kantoor beter.'

'Jullie zijn snel met hoge service!'


- Training Onderwijsklachtrecht


Het Onderwijskantoor geeft op een duidelijke, onderbouwde en toegankelijke manier de training. Er wordt ingespeeld op de aanwezigen en sluit aan bij de dagelijkse onderwijspraktijk. Een aanrader voor zowel de beginnende als meer ervaren onderwijsprofessional.'

- Training Passend Onderwijs


'Hier offer je graag de lunchpauze voor op'

- F. Severens, Lunchlezing Huisvesting