Clïenten over ons

Cliënten over ons

Reeds geruime tijd is het Onderwijskantoor de juridische partner voor veel schoolbesturen in het funderend onderwijs.

Of het nu gaat om aanbestedingsrecht, huisvesting, bekostiging, arbeidsrecht, onderwijsrecht, medezeggenschap of governance, op al die terreinen beschikt het Onderwijskantoor over specialisten die besturen op de eerste plaats vakkundig adviseren en desgewenst juridische hulp kunnen bieden en zo nodig kunnen procederen. Daarbij is onze kracht, zoals ons motto is:
Wij Spreken Onderwijs.

"Het Onderwijskantoor geeft op een duidelijke, onderbouwde en toegankelijke manier de training. Er wordt ingespeeld op de aanwezigen en sluit aan bij de dagelijkse onderwijspraktijk. Een aanrader voor zowel de beginnende als meer ervaren onderwijsprofessional."
- Training Passend Onderwijs


"Hier offer je graag de lunchpauze voor op"
- F. Severens, lunchlezing Huisvesting