Medezeggenschap

Medezeggenschap

Binnen het onderwijs is een goede invulling van de rol van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad van groot belang. Een school(bestuur) of schoolleider kan behoefte hebben aan advies over de informatie-, advies- en instemmingsrechten van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad. Ook kunnen zij vragen hebben bij een geschil over de inrichting van de medezeggenschap, over wie de kosten van door deze raden ingeschakelde deskundigen moet betalen, of een bepaalde aangelegenheid aan de tafel de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de medezeggenschapsraad of de deelraad thuishoort.

Heeft u een geschil of heeft u een vraag op het gebied van medezeggenschap, dan kunt u bij het Onderwijskantoor terecht voor een deskundig advies op maat. Ook kunnen wij voor u de medezeggenschapsreglementen en het medezeggenschapsstatuut toetsen aan recente jurisprudentie en veranderde wetgeving. Daarnaast kunnen wij u bij een geschil vertegenwoordigen in procedures bij de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS en de Ondernemingskamer. Wenst u contact op te nemen met onze ervaren advocaten in medezeggenschap, kan dit gerust via info@hetonderwijskantoor.nl of bel naar +31 45 560 22 11. Wij helpen u graag.

Specialist

Neem contact op met een van onze specialisten.

mr. Herman Berendsen
mr. Marion van Roekel
mr. Roswitha de Bekker
mr. drs. Joost Karels