Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO - Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat bij veel ondernemingen hoog op de agenda, zo ook bij het Onderwijskantoor. Wij leveren een bijdrage aan de maatschappij in het algemeen en het onderwijs in het bijzonder. Wij zijn sterk maatschappelijk geëngageerd en een aantal van ons is actief in vrijwilligersorganisaties, commissies en besturen.

Wij ondersteunen initiatieven om kinderen gelijke kansen op onderwijs te bieden en stellen onze diensten gratis ter beschikking aan Stichting Meedoen in Limburg. Studenten bieden wij door middel van stage de mogelijkheid om binnen ons team van deskundigen kennis en ervaring op te doen. Wij reageren positief op verzoeken van scholen om inhoudelijke bijdragen aan hun programma te leveren en bieden ondersteuning bij sollicitatietrainingen.