Arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht

Arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht

Veelvoorkomende zaken binnen het arbeidsrecht en het sociaal zekerheidsrecht vragen in het onderwijs om specialistische deskundigheid van een advocaat of jurist. Ons team van advocaten en juristen is vertrouwd met het geheel eigen karakter van het arbeidsrecht en het sociaal zekerheidsrecht in het funderend onderwijs.

Arbeidsrechtelijke kwesties komen op elke school voor. Wij bieden u graag duidelijkheid over de rechten en plichten voor werkgever en werknemer. Het onderwijs is gehouden aan het wettelijk kader zoals dat is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek, maar kent daarnaast allerlei specifieke regelingen zoals in het primair onderwijs het Vervangingsfonds en het Participatiefonds alsmede de Wopo en de Zapo. In het voortgezet onderwijs zijn de tegenhangers de Wovo en de Zavo.

Wij kunnen u onder meer ter zake de volgende arbeidsrechtelijke onderwerpen van juridisch advies voorzien:

 • het opstellen van beëindigingsovereenkomsten;
 • het opleggen van disciplinaire maatregelen;
 • ontslag op staande voet;
 • het uitleggen en toepassen van de cao VO en cao PO;
 • schorsing (als ordemaatregel);
 • het onthouden van promotie;
 • functiewaardering;
 • gelijke behandeling;
 • overplaatsing;
 • adviseren bij arbeidsconflicten;
 • ontslagprocedures (zoals ontbinding arbeidsovereenkomst en loonvorderingen);
 • langdurige arbeidsongeschiktheid;
 • dossieropbouw;
 • verbetertrajecten.
   

Op het vlak van sociaal zekerheidsrecht adviseren wij scholen met betrekking tot vraagstukken over WW-uitkeringen en bovenwettelijke uitkeringen alsmede Ziektewetuitkeringen, WIA-uitkeringen (WGA en IVA) en het eigenrisicodragerschap.

Indien nodig vertegenwoordigen onze advocaten en juristen u in procedures bij bijvoorbeeld de kantonrechter en het Gerechtshof, het College voor de Rechten van de Mens, de Commissie van beroep funderend onderwijs, de Landelijke Bezwarencommissie Functiewaardering, het UWV en de bestuursrechter.

Kennisdeling over arbeidsrechtelijke en sociaalverzekeringsrechtelijke zaken binnen het onderwijs zien wij als een belangrijk onderdeel van het werk van onze advocaten en juristen. Landelijk staan onze advocaten en juristen scholen bij om hen te adviseren in arbeidsrechtelijke en sociaalverzekeringsrechtelijke vraagstukken. Onze onderwijsspecialisten richten zich in hun werk volledig op het funderend onderwijs. Wij hechten aan een duurzame samenwerking met de scholen en instellingen die wij onze diensten aanbieden. Deskundigheid in onderwijs en betrouwbaarheid staan daarbij voor onze advocaten en juristen centraal.

Neem gerust contact op via +31 45 560 22 11 of mail naar info@onderwijskantoor.nl voor meer informatie over arbeidsrecht binnen het onderwijs. Wij helpen u graag.

Specialist

Neem contact op met een van onze specialisten.

mr. Marion van Roekel
mr. drs. Joost Karels
mr. Roswitha de Bekker
mr. Martin Hofman