Aanbesteden en contracteren

Aanbesteden en verbintenissen

Als school kunt u niet om zomaar elke overeenkomst aangaan. U bent als onderwijsinstelling namelijk aanbestedingsplichtig. Dit betekent dat u zowel de Europese als nationale aanbestedingsregels in acht moet nemen. Veel scholen ervaren deze aanbestedingsregels als rigide. De focus ligt hierdoor te sterk op het voorkomen van juridische problemen binnen het onderwijs in plaats van op het resultaat dat de school wenst: het sluiten van een overeenkomst met de beste prijs-kwaliteitverhouding in bijvoorbeeld de leermiddelen (in LIFO-concept).

Het Onderwijskantoor kent als geen ander de aanbestedingsregels en -praktijk, alsook het onderwijs en de leermiddelen (in LIFO-concept) hiervan. Daarom kunnen wij u optimaal adviseren over welke aanbestedingsprocedure u kunt kiezen, de inrichting van een aanbestedingstraject en wat daarbinnen wel en niet is toegestaan. Het advies van onze ervaren advocaten en juristen kan variëren van het uitvoeren van een volledig Europees aanbestedingstraject tot het direct gunnen aan één partij. Ook kunnen wij ervoor zorgen dat de aanbesteding wordt afgesloten met een voor u eenduidige en afdwingbare overeenkomst binnen de aanbestedingsregels van het onderwijs.

Wordt u in kort geding gedagvaard door een ondernemer die het niet eens is met de gevolgde aanbestedingsprocedure, of omdat hij de aanbesteding niet heeft gewonnen, dan kunnen wij u in deze procedure vertegenwoordigen. Ook hierin hebben wij een goede reputatie opgebouwd binnen het onderwijs.

Tot slot adviseren wij u ook bij vraagstukken die opspelen nadat u de overeenkomst heeft gesloten. Denk hierbij aan de mogelijkheden om de door u gesloten overeenkomst te wijzigen of bij de uitleg van de bepalingen die in uw contract en de daarbij behorende aanbestedingsstukken zijn opgenomen.

Met al uw vragen op het gebied van aanbestedingen en verbintenissen binnen onderwijs of zaken zoals het aanbesteden van de leermiddelen (in LIFO-concept) kunt u bij de advocaten en juristen van het Onderwijskantoor terecht voor deskundig juridisch advies. Neem gerust contact op met ons kantoor via +31 45 560 22 11 of mail naar info@onderwijskantoor.nl. Wij helpen u graag.

Specialist

Neem contact op met een van onze specialisten.

mr. Herman Berendsen
mr. Nadieh Severens
mr. drs. Joost Karels