Huisvesting

Huisvesting

Een school(bestuur) kan met allerlei juridische vraagstukken te maken krijgen als het gaat over huisvesting en het beheer van schoolgebouwen. De onderwijsjuristen en -advocaten van het Onderwijskantoor zijn u graag van dienst in deze kwesties over huisvesting.

De gemeente krijgt jaarlijks een bijdrage uit het Gemeentefonds om de huisvesting van scholen te financieren. De gemeente heeft daarom een zorgplicht ten aanzien van die huisvesting. In uw verhouding met de gemeente kunnen er allerlei vragen en geschillen ontstaan over onder meer onderhoud, bouwheerschap, herstel van constructiefouten, nieuwbouw, uitbreiding, tijdelijke huisvesting, de gevolgen van krimp of het niet verlenen van een door u aangevraagde bouwvergunning. De advocaten en juristen van het Onderwijskantoor kunnen u adviseren over al deze huisvestingsvraagstukken.

Schoolgebouwen moeten voldoen aan specifieke huisvestingseisen. Zo stelt de Arbowet eisen aan een verantwoorde inrichting van het schoolgebouw en het Bouwbesluit bevat algemene regels waar een schoolgebouw aan moet voldoen. Als school(bestuur) kunt u verder te maken krijgen met allerlei overeenkomsten, zoals een huurovereenkomst, een aannemingsovereenkomst, een samenwerkingsovereenkomst of een overeenkomst tot doordecentralisatie. De onderwijsjuristen en -advocaten van het Onderwijskantoor kunnen deze overeenkomsten voor u opstellen of beoordelen. Ook kunnen zij u adviseren bij geschillen op het gebied van bouwrecht, denk aan een procedure bij de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen (RvA).

Met onze ervaring in het onderwijsrecht en onze kennis van het primair en voortgezet onderwijs zijn de onderwijsjuristen en -advocaten van het Onderwijskantoor uw juridische partner als het gaat over vraagstukken over huisvesting in het onderwijs. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over bovenstaande via info@onderwijskantoor.nl of bel naar +31 45 560 22 11.

Specialist

Neem contact op met een van onze specialisten.

mr. Herman Berendsen
mr. Marion van Roekel
mr. Martin Hofman