Huisvesting

Huisvesting

Een school(bestuur) kan met diverse terreinen van het recht in aanraking komen in verband met huisvesting. De gemeente heeft een zorgplicht voor de huisvesting van scholen en moet daarvoor voldoende middelen beschikbaar stellen. Er kunnen allerlei bestuursrechtelijke vragen en geschillen rijzen in uw verhouding met de gemeente over onderwerpen als onderhoud, bouwheerschap, herstel van constructiefouten, nieuwbouw, tijdelijke huisvesting, of het niet verlenen van een door u aangevraagde bouwvergunning.

Schoolgebouwen moeten voldoen aan specifieke huisvestingseisen, zodat u ook geconfronteerd kunt worden met vragen en geschillen op het gebied van het bouwrecht. Ook kunt u behoefte hebben aan juridische bijstand bij het tot stand komen en/of het beoordelen van overeenkomsten, zoals een huurovereenkomst, een aannemingsovereenkomst, een samenwerkingsovereenkomst of een overeenkomst tot doordecentralisatie.

Specialist

Neem contact op met een van onze specialisten.

mr. Herman Berendsen
mr. Marion van Roekel
mr. Alexandra van Gestel