mr. Marion van Roekel

LinkedIn

Advocaat, vestiging Heerlen

Expertise

Arbeidsrecht, onderwijsrecht

Sinds 2010 ben ik actief als advocaat. In 2017 heb ik een kleine uitstap gemaakt als jurist bij een gemeentelijke instelling om vervolgens wederom als advocaat werkzaam te zijn bij het Onderwijskantoor.

Vanaf 2015 ben ik verbonden aan het Onderwijskantoor, en heb ik meegewerkt tijdens het ontstaan aan de oprichting van het Onderwijskantoor. Binnen het Onderwijskantoor ben ik specialist arbeidsrecht en onderwijsrecht. Onderwijsinstellingen schakelen mij in voor arbeidsrechtelijke vraagstukken, waarbij mijn rol uitdrukkelijk niet beperkt is tot procederen. Ik treed ook op als sparringpartner, nog voordat er sprake is van een juridisch probleem. Tevens houd ik mij bezig met beleidsinhoudelijke vraagstukken op arbeidsrechtelijk gebied. Daarnaast word ik ingeschakeld voor kwesties op het gebied van onderwijsrecht. Daarbij kan er gedacht worden aan schorsing/verwijdering van leerlingen, maar ook aan vraagstukken op het gebied van toezicht door de onderwijsinspectie.

Ik studeerde internationaal recht en privaatrecht met specialisatie ondernemingsrecht aan de Universiteit Maastricht (cum laude). Tevens heb ik de Grotius specialisatieopleiding arbeidsrecht afgerond alsmede de leergang onderwijsrecht.

Lid van Vereniging voor Onderwijsrecht (VvO).

Publicaties:

- Wetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk handhavingsinstrumentarium. Symboolwetgeving of exit voor bestuurders en toezichthouders?, School & Wet, Jaargang 100, nr. 4, september 2020 (co-auteurschap met mr. H.A.A. Berendsen);

- De maatschappelijke waarde van het diploma in crisistijden, School & Wet, Jaargang 100, nr. 5, oktober 2020 (co-auteurschap met mr. H.A.A. Berendsen).

mr. Marion van Roekel heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

– Onderwijsrecht

– Arbeidsrecht

Deze registratie verplicht tot het elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten behalen van tien opleidingspunten op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Email mr. Marion van Roekel Terug naar overzicht