Dienstverlening Governance

Kennissessies wet-en regelgeving onderwijsrecht Governance

De kennissessies zijn speciaal op maat ontwikkeld voor onze cliënten en geschikt voor zowel toezichthouders, bestuurders als bestuursondersteuners in het funderend onderwijs. Ook zijn er specifieke bijeenkomsten voor klachtenfunctionarissen en leden van klachtencommissies ontwikkeld. Deze vindt u hier.

Tijdens deze bijeenkomsten worden in een beperkte groep de belangrijkste basisuitgangspunten van onderwijswet- en regelgeving toegelicht door onze ervaren specialisten.

Daarbij zal volop ruimte zijn voor het bespreken van jurisprudentie en vragen. Tevens leveren we maatwerk door het programma toe te spitsen op de eigen -governance- inrichting van de betrokken onderwijsinstellingen.

Scannen statuten en reglementen

Het Onderwijskantoor biedt ook begeleiding aan bij het scannen van statuten en reglementen. Aan de hand van een inventarisatie van bestaande statuten en reglementen die zien op de inrichting van de interne governance (intern toezicht en bestuur) wordt vanuit een juridisch perspectief een zogenaamde scan gemaakt.

Op basis van de uitgevoerde scan en geconstateerde aandachtspunten zullen de stukken worden geredigeerd of van wijzigingssuggesties worden voorzien zodat deze conform actuele wet- en regelgeving zijn. Het opstellen van een besluitvormingsprotocol en het verzorgen van een presentatie betreffende de wijzigingen en toelichting op wet- en regelgeving horen daarbij.

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze specialisten. Wij helpen u graag verder.

Professionaliseringstrajecten Toezicht en Bestuur

Het Onderwijskantoor biedt cliënten een professionaliseringstraject aan. Waarbij enerzijds de governance inrichting en documenten van de onderwijsinstelling door ons worden aangepast aan wet- en regelgeving en anderzijds ruimte wordt ingebouwd voor input van interne stakeholders teneinde maatwerk op te leveren.

Verder worden knelpunten en aandachtspunten alsook verplichtende onderdelen op basis van wet- en regelgeving zichtbaar gemaakt.

Wenst u hier meer informatie over? Onze specialisten helpen u graag verder via info@onderwijskantoor.nl.

Herinrichting medezeggenschap

Onze ervaren specialisten denken mee en adviseren over de (her)inrichting van de interne medezeggenschapsstructuur.

Het Onderwijskantoor stelt daarbij nieuwe medezeggenschapsstatuten en reglementen op, passend bij de wensen en behoeften van de onderwijsinstelling. Ook het redigeren of toetsen van stukken aan recente jurisprudentie en veranderde wetgeving is daarbij mogelijk.

Wenst u als bevoegd gezag meer informatie over deze kwestie? Neem gerust contact met ons op.

Zelfevaluaties Raden van Toezicht

Het Onderwijskantoor kan zorg dragen voor het extern begeleiden van de zelfevaluatie van de raad van toezicht.

Op basis van een uitgewerkte rapportage, de plenaire terugkoppeling en de aldaar opgehaalde feedback zal het Onderwijskantoor u een advies doen toekomen waarbij enerzijds de bevindingen zijn vertaald in concrete actiepunten en anderzijds zal worden aangegeven welke zaken via de interne regelingen nader geoptimaliseerd kunnen worden zodat uw raad beschikt over een concreet actieplan voor de komende periode.