Rapport inspectie onderwijsrecht

De advocaten en juristen van het Onderwijskantoor zijn gespecialiseerd in het onderwijsrecht en kunnen u ondersteunen bij een geschil met de Onderwijsinspectie, bijvoorbeeld over een rapport waarmee u het niet eens bent. Rapporten van de Onderwijsinspectie over scholen worden openbaar gemaakt. Dat kan een grote impact hebben op de reputatie van een school. Daarom is het van belang dat deze rapporten geen onjuistheden bevatten en de procedure van de onderzoeken door de Onderwijsinspectie conform de regels binnen het onderwijsrecht wordt gevolgd.

De Onderwijsinspectie heeft een controlerende en een stimulerende taak. De Inspectie legt haar oordelen en bevindingen naar aanleiding van een onderzoek op een school vast in een inspectierapport. In dit rapport wordt een onderscheid gemaakt tussen oordelen en bevindingen.

Onderzoeken door de Inspectie van het Onderwijs worden verricht op basis van het Onderzoekskader. De verschillende typen onderzoek die kunnen worden onderscheiden, zijn: jaarlijks onderzoek, kwaliteitsonderzoek, herstelonderzoek, vierjaarlijks onderzoek en specifiek onderzoek.

De Inspectie kan verschillende oordelen geven, zowel op schoolniveau als op bestuursniveau. Een bestuur wordt in de gelegenheid gesteld om te reageren op het concept-rapport. De zienswijze van een bestuur wordt openbaar gemaakt bij publicatie van een rapport. Tegen een rapport waarin wordt geoordeeld dat het onderwijs van een school zeer zwak is, kan het bestuur in bezwaar en beroep gaan. Deskundigheid op het gebied van het onderwijsrecht is in een dergelijke procedure vereist.

De Inspectie van het Onderwijs heeft verschillende mogelijkheden om een school te sanctioneren zoals de aanwijzing en de bekostigingssanctie.

Het Onderwijskantoor heeft dankzij onze ervaren advocaten en juristen de specialistische kennis van het onderwijsrecht in huis die nodig is om te adviseren bij vraagstukken rond inspectierapporten. De advocaten en juristen van het Onderwijskantoor helpen u graag verder bij deze vraagstukken die van groot belang zijn voor de reputatie van een school. Neem gerust contact met ons op via info@onderwijskantoor.nl of bel naar +31 45 560 22 11 voor meer informatie.