Aanpassingen centraal examen schooljaar 2021-2022

Ook het komende jaar zal het centraal examen in het voortgezet onderwijs er anders uitzien dan zoals dat gebruikelijk was voordat de coronacrisis begon. Dit jaar is het doel van de maatregelen opnieuw het creëren van meer tijd en flexibiliteit rond het eindexamen voor leerlingen. Het Onderwijskantoor heeft de belangrijkste aanpassingen voor u op een rij gezet.

Maatregelen afname centrale examens:

  • Leerlingen krijgen de mogelijkheid om het centraal examen te spreiden over twee tijdvakken. Het eerste tijdvak betreft eerste afnames. Het tweede tijdvak betreft eerste afnames en herkansingen.
  • Het tweede tijdvak wordt uitgebreid van vier naar tien afnamedagen.
  • Elke leerling krijgt één extra herkansing voor een centraal examen. Een leerling kan dus in twee vakken een centraal examen herkansen terwijl dit normaal maar bij één examen mag.
  • Na het tweede tijdvak volgt een extra derde tijdvak van vier dagen op de scholen. Dit tijdvak is bedoeld voor afronding van de herkansingen uit het tweede tijdvak.
  • Het beroepsgerichte profielvak in het vmbo wordt in schooljaar 2021-2022 voor de helft afgesloten met een centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) en voor de helft met een schoolexamen. Twee van de verplichte vier onderdelen van het beroepsgerichte profielvak worden afgesloten met een cspe en de ander twee met een schoolexamen.

De minister stelt een financiële compensatie beschikbaar voor de scholen en docenten die te maken krijgen met extra werklast vanwege deze maatregelen.

Heeft u vragen over de aanpassingen van het Eindexamen of heeft u een andere vraag met betrekking tot examinering en toetsing, neem dan gerust contact op met onze ervaren advocaten en juristen. U kunt ons bereiken via info@onderwijskantoor.nl dan wel via 045 - 560 22 11.