Wat betekent sluiting van de scholen voor de contracten met leveranciers?

Door de tijdelijke sluiting van de scholen kunnen ook leveranciers van de scholen hun werk veelal niet doen. Denk aan uitzendbureaus die mensen ter beschikking stellen aan de scholen of aan schoonmakers die de school niet kunnen schoonmaken. Vraag is of de scholen toch verplicht zijn om kosten te vergoeden voor prestaties die niet geleverd (kunnen) worden.

Door de tijdelijke sluiting van de scholen kunnen ook leveranciers van de scholen hun werk veelal niet doen. Denk aan uitzendbureaus die mensen ter beschikking stellen aan de scholen of aan schoonmakers die de school niet kunnen schoonmaken. Vraag is of de scholen toch verplicht zijn om kosten te vergoeden voor prestaties die niet geleverd (kunnen) worden.

De school kan zich op het standpunt stellen dat zij (tijdelijk) niet wenst af te nemen en als gevolg daarvan ook geen facturen zal betalen. Indien de overeenkomst een afnameverplichting kent zal de leverancier hier waarschijnlijk een beroep op doen. De school kan dit pareren met een beroep op overmacht overeenkomstig artikel 6:75 BW. Van belang hierbij is wel dat dit artikel partijen de mogelijkheid biedt hiervan af te wijken. Het is dan ook zaak in de overeenkomst na te gaan wat dienaangaande geregeld is.

Zoals uit het bovenstaande blijkt is cruciaal of in de overeenkomst sprake is van een afnameverplichting. Staat in het contract concreet wat, wanneer en hoeveel de school moet afnemen, of is er geen afnameverplichting geregeld. In dat laatste geval zou de school (tijdelijk) een beroep kunnen doen op het ontbreken van deze afnameverplichting. Of bevat de overeenkomst misschien wel een mogelijkheid om de aantallen die afgenomen worden tijdelijk te verlagen of stop te zetten.

Kortom, hoe vervelend ook voor de leverancier, het kan verstandig zijn om de contracten met de leveranciers ter hand te nemen.

Heeft u hierbij vragen of wenst u advies dan kunt u natuurlijk vrijblijvend contact met ons opnemen.