Gewijzigde drempelbedragen Europees Aanbesteden met ingang van 1 januari 2024

Tweejaarlijks wijzigen de drempelbedragen voor het Europees Aanbesteden van overheidsopdrachten. Dit betekent dat met ingang van 1 januari 2024 het drempelbedrag voor overheidsopdrachten voor werken € 5.538.000,- bedraagt en overheidsopdrachten voor leveringen en diensten € 221.000,- bedraagt. Voor overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten blijft het drempelbedrag van € 750.000,- ongewijzigd.

Het drempelbedrag dient getoetst te worden aan de verwachte opdrachtwaarde, welke wordt vastgesteld over de gehele contractperiode inclusief eventuele opties. Ten aanzien van het los inkomen van leveringen en diensten, waarbij dus geen contract over een langere periode wordt gesloten, geldt een afwijkende regeling. Mocht u hierover meer informatie wensen, dan kunt u contact met ons opnemen.