Het Onderwijskantoor sinds vandaag ook in Utrecht gevestigd

Per 1 oktober jl. is het Onderwijskantoor tevens gevestigd in Utrecht Rijnsweerd. Hiermee zijn wij ook goed bereikbaar voor schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in Midden- en Noord-Nederland.

Op deze vestiging zijn Roswitha de Bekker en Joost Karels werkzaam. Roswitha heeft na haar studie als advocaat gewerkt in Amsterdam en Haarlem. Vervolgens is zij geruime tijd werkzaam geweest als secretaris en mediator bij Stichting Onderwijsgeschillen en heeft daardoor volop ervaring met geschilbeslechting in het onderwijs. Roswitha is sinds 1 september jl. als senior advocaat Onderwijsrecht verbonden aan het Onderwijskantoor. Joost is sinds 2012 werkzaam binnen het onderwijs. Hij is gestart als docent op een middelbare school maar richt zich sinds enkele jaren volledig op het geven van juridisch advies aan met name scholen in het funderend onderwijs. Joost is sinds 2020 als onderwijsjurist verbonden aan het Onderwijskantoor.

Zowel Roswitha als Joost houden zich bezig met onderwijsrecht in brede zin, zoals klachtrecht, medezeggenschapsrecht, rechtpositie en passend onderwijs en kunnen u adviseren over juridische vraagstukken en u, waar nodig bijstaan in (gerechtelijke) procedures.

U bent van harte welkom om de vestiging van het Onderwijskantoor in Utrecht te bezoeken, bijvoorbeeld tijdens een lunchlezing of een training, die binnenkort vanuit deze locatie worden verzorgd. Vanzelfsprekend bent u ook welkom om kennis te maken met ons, of om met ons te praten over de mogelijkheden tot juridische ondersteuning.

Tot ziens in Utrecht!

Ons nieuwe adres is: Newtonlaan 115, 3584 BH  Utrecht.

Wij zijn bereikbaar via het algemene nummer: 045-5602211 en mail: info@onderwijskantoor.nl maar ook

Voor Roswitha: debekker@onderwijskantoor.nl / 06-25354804

Voor Joost: karels@onderwijskantoor.nl / 06-24844336