Let op: bedrijven proberen met scholen telefonisch overeenkomsten aan te gaan!

Wij ontvangen van scholen signalen dat zij telefonisch worden benaderd door bedrijven, die scholen de mogelijkheid bieden tegen betaling de naam en gegevens van de school op speciale onderwijssites en of publicaties te vermelden. Daarbij wordt echter een onjuist beeld geschetst van deze site en of medium.

Het betreffende bedrijf belt een schooldirecteur of andere vertegenwoordiger van de school op met de vraag of deze geïnteresseerd is om de gegevens van de school te vermelden op een speciale website of in een onderwijsuitgave. Er wordt een beeld geschetst dat veel rooskleuriger is, dan de daadwerkelijke publicatie. Zodra de school de publicatie onder ogen krijgt weigert zij te betalen omdat dit niet de afspraak was.

Probleem is echter dat het betreffende bedrijf dan een bandopname aanbiedt waarin het telefoongesprek is opgenomen. Daarbij valt het ons op dat degene die namens het betreffende bedrijf  belt er duidelijk in is getraind om te laten horen dat een overeenkomst tot stand komt, dat de vertegenwoordiger van de school bevoegd is, wat de titel van de afspraak is en dat partijen daarover overleg hebben gevoerd.

Ons advies is om nooit telefonisch afspraken te maken, maar steeds telefonisch aan te geven dat men zich nog niet wil binden en dat men eerst de overeenkomst wenst te ontvangen. Daarnaast is het natuurlijk ook zaak te onderzoeken waar publicatie zal plaatsvinden, met wie men van doen heeft (contractpartij)  en voorbeelden te ontvangen van de publicatie.

We snappen dat deze werkwijze vertragend kan werken en tot meer werkbelasting kan leiden. Daartegenover voorkomt deze werkwijze nogal wat frustraties als men achteraf aan iets gehouden kan worden waarvoor men niet gekozen heeft.