LIFO aanbesteed op laagste prijs

Zoals de meesten van u weten, heeft het Onderwijskantoor samen met enkele schoolbesturen (onder andere de Stichting Carmelcollege) aan de wieg gestaan van het LicentieFoliomodel (LIFO-model). Inmiddels hebben wij ten aanzien van het Europees aanbesteden van dit LIFO-model een innovatieve vervolgstap gezet, door een Europese aanbesteding succesvol af te ronden, op basis van een eenvoudige uitvraag die naar de toekomst toe schoolbesturen in staat stelt zelf Europese aanbestedingen voor leermiddelen op grond van het LIFO-model te organiseren, dan wel met beperkte ondersteuning deze aanbesteding te doorlopen.

In de regel worden Europese aanbestedingsprocedures gegund op basis van de zogenaamde economisch meest voordelige inschrijving, waarbij naast prijs ook kwaliteitsaspecten een rol spelen. Hierdoor worden offerteaanvragen wel eens gecompliceerd. Bij de aanbesteding van leermiddelen op basis van het LIFO-model heeft de school al een keuze gemaakt voor de leermiddelen waarmee de meeste specificaties vast staan. Hierdoor resteert het kortingspercentage dat geoffreerd wordt en enkele specificaties die op eenvoudige wijze via minimumeisen uitgevraagd kunnen worden.

Voordeel voor schoolbesturen is dat niet alleen de kosten voor een aanbesteding zeer beperkt worden, maar daarnaast ook de school makkelijk tussentijds een aanbesteding kan publiceren, waardoor een vaksectie per leerjaar kan switchen van lesmethode.

Voor schoolbesturen die met het Onderwijskantoor een mantelovereenkomst hebben gesloten, stellen we het te hanteren format gratis ter beschikking en voor andere schoolbesturen vragen we hiervoor een kleine vergoeding.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, neem dan vrijblijvend contact op met onze onderwijsrecht advocaten via info@onderwijskantoor.nl dan wel via 045-560 22 11.