Miljoenenclaims door rechtbank van tafel geveegd

Op 6 oktober 2021 en 19 januari 2022 heeft de meervoudige kamer van de rechtbank Almelo vonnis gewezen in een tweetal uitspraken waarbij distributeurs van leermiddelen Stichting Carmelcollege hadden gedagvaard. In de eerste procedure bedroeg de vordering ruim 1 miljoen euro en in de tweede procedure werd meer dan 4 miljoen euro gevorderd. In beide procedures concludeerde de rechtbank echter dat Carmel in haar recht stond en werden de vorderingen afgewezen met veroordeling van de distributeurs in de proceskosten. In beide procedures werd Carmel bijgestaan door Het Onderwijskantoor.

Op 6 oktober 2021 en 19 januari 2022 heeft de meervoudige kamer van de rechtbank Almelo vonnis gewezen in een tweetal uitspraken waarbij distributeurs van leermiddelen Stichting Carmelcollege hadden gedagvaard. In de eerste procedure bedroeg de vordering ruim 1 miljoen euro en in de tweede procedure werd meer dan 4 miljoen euro gevorderd. In beide procedures concludeerde de rechtbank echter dat Carmel in haar recht stond en werden de vorderingen afgewezen met veroordeling van de distributeurs in de proceskosten. In beide procedures werd Carmel bijgestaan door Het Onderwijskantoor.

Wat beide procedures interessant maakte is dat verschillende belangen met elkaar in conflict kwamen. Aan de ene kant een schoolbestuur dat in haar aanbestedingsdocumenten het gebruik van de lesmethode centraal stelde en daarbij flexibiliteit wenste ten aanzien van de verschillende leermiddelen die onderdeel uitmaakten van deze lesmethode. Aan de andere kant de tussenhandel van boekendistributeurs die de verkoop van afzonderlijke leermiddelen centraal stelde, hetgeen ten koste ging van de flexibiliteit.

Met Carmel oordeelde de rechtbank dat Carmel alleen garanties had afgegeven ten aanzien van het vierjarig gebruik van lesmethoden en geen garanties had afgegeven ten aanzien van het gebruik van de afzonderlijke leermiddelen. Verder vorderden de leermiddelendistributeurs onder andere dat de garantie voor het gebruik van leermiddelen ook voortduurde na de einddatum van de overeenkomst. Ook op dit punt oordeelde de rechtbank echter dat niet de distributeurs, maar Carmel het bij het rechte eind had.

Indien u beide vonnissen wilt nalezen dan verwijzen wij u naar ECLI:NL:RBOVE:2021:3747 en ECLI:NL:RBOVE:2022:209. Ook kunt u contact opnemen met Herman Berendsen via telefoonnummer 045 560 22 11 of berendsen@onderwijskantoor.nl.