Gemeenten brengen ten onrechte OZB-belasting in rekening bij schoolbesturen

Als Onderwijskantoor constateren wij regelmatig dat gemeenten OZB-belasting in rekening brengen bij schoolbesturen zonder volledige compensatie. Dit is niet toegestaan!

Zowel voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs als het speciaal onderwijs is vastgelegd in onderwijswetgeving, dat het schoolbestuur geen bekostiging van het ministerie ontvangt voor het betalen van de OZB-belasting.
Het schoolbestuur mag voor het betalen van de OZB-belasting dan ook deze bekostiging niet aanwenden.

Een en ander is ook niet vreemd, aangezien de gemeente in het gemeentefonds middelen ontvangt ter compensatie van de OZB-belasting voor scholen.

Indien een gemeente er desondanks voor kiest een OZB-aanslag aan een school op te leggen, dan is de gemeente verplicht voor hetzelfde bedrag het schoolbestuur te compenseren.

Vraag van onze kant is: wat de toegevoegde waarde hiervan is, aangezien het niet meer en minder is dan het rondpompen van geld tussen gemeente en schoolbestuur?

Overigens maakt het niet uit of er sprake is van een schoolbestuur dat gekozen heeft voor doordecentralisatie van de huisvesting of niet.

Conclusie is in ieder geval dat als de gemeente er al voor kiest om een OZB-aanslag op te leggen, het schoolbestuur voor hetzelfde bedrag gecompenseerd dient te worden door de gemeente.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit bericht neem dan contact met ons op via info@onderwijskantoor.nl of bel naar 045 - 560 22 11.