Lunchlezingen Rechtspositie bestuurders PO en VO

Wilt u meer weten over de rechtspositionele gevolgen voor onderwijsbestuurders inzake:

- Wet bestuur en rechtspersonen in relatie tot bestuurdersaansprakelijkheid
- Arbeidsrechtelijke en vennootschapsrechtelijke aspecten van de rechtspositie van de bestuurder
- Compliance en verantwoordingsaspecten Wet normering topinkomens
- CAO onderhandelingen en status vigerende regelingen

Bestuurdersaansprakelijkheid

Wat is er nu écht veranderd en waar moet u als bestuur (en raad van toezicht) op letten bij toetsing van reglementen en hoe gaat u om met nevenfuncties en mogelijke dubbelrollen?
 
Arbeidsrechtelijke en vennootschapsrechtelijke nieuwe regime
Wat betekent concreet de loskoppeling van de aan het ontslagbesluit voorafgaande materiële toets bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een onderwijsbestuurder? Waar dient u op te letten bij het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst en welke afspraken kunt u beter wel of niet vastleggen?
 
Onderhandelingen aan cao tafel en uitdagingen
Interessant is dat de onderhandelaars trachten tot één integrale CAO te komen voor de bestuurders van PO en VO. Wat betekent dit concreet voor u als bestuurder? Welke vrije regelruimte is er nog naast toepassing van de CAO Bestuurders PO en VO?
 
Wet normering top inkomens

Ook zal aandacht worden besteed aan enkele praktijkcases in relatie tot de Wet normering topinkomens die op bestuurders van toepassing is.
 
In ongeveer een uur tijd zullen de bovengenoemde thema’s aan bod komen. Uiteraard  is er ruimte voor bespreking van ingebrachte vragen en casussen en het ontmoeten van collega bestuurders.
 
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de fysieke bijeenkomsten. Wij nodigen u graag uit op een van onze nieuwe vestigingen in Ede en Den Haag. De lezingen zullen worden verzorgd door een arbeidsrechtjurist en governance specialist.
 
De digitale lezing van 14 oktober is inmiddels vol, maar er is nog plaats bij de fysieke lunchlezingen. Ook is bij voldoende interesse een extra digitale lezing opengesteld.
Kortom, u bent van harte uitgenodigd deel te nemen en om onder het genot van een door ons kantoor aangeboden lunch u bij te laten praten over bovengenoemde onderwerpen.

Klik hier voor meer informatie en om u in te schrijven voor onze lunchlezingen.