Regeling subsidie zij-instroom

De looptijd van de Regeling subsidie zij-instroom is met één jaar verlengd tot 1 januari 2026. Ook is per 1 januari 2023 het subsidiebedrag verhoogd van €20.000 naar €25.000 per zij-instromer.

Schoolbesturen kunnen middels de Regeling subsidie zij-instroom een tegemoetkoming krijgen in de kosten indien zij iemand aanstellen en in staat stellen om via de route van zij-instroom binnen 2 jaar een bevoegdheid te behalen. De regeling is in het leven geroepen omdat zij-instroom een belangrijke schakel is in de aanpak van de tekorten aan personeel in het onderwijs.

Omdat echter uit een onderzoek naar de kosten van zij-instroom door Voion in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is gebleken dat de kosten die schoolbesturen maken voor zij-instromers aanzienlijk hoger zijn dan het tot 1 januari 2023 geldende subsidiebedrag, is het subsidiebedrag per zij-instromer verhoogd. Hiermee hoopt het ministerie de behoorlijke financiële drempel om een zij-instromer aan te stellen voor schoolbesturen te verlagen.

De subsidie kan dit jaar worden aangevraagd tot en met 15 oktober 2023 voor zij-instromers die in 2022 of 2023 zijn begonnen met hun scholing. De aanvragen worden toegekend op volgorde van binnenkomst, totdat het subsidieplafond is bereikt. Op de website van DUO wordt een aanvraagformulier ter beschikking gesteld.