Stevigere aanpak voor veiligheid op school

Nieuwsflits
19 april: Dag tegen Pesten!

Sinds 2015 is een onderwijsinstelling verplicht om te zorgen voor de veiligheid van leerlingen op school. Een school is veilig als de psychische, sociale en fysieke veiligheid van leerlingen niet door handelingen van andere mensen wordt aangetast. Op schoolbesturen rust dan ook een zorgplicht.

Begin maart liet de minister van Onderwijs weten dat er een meldpunt komt waar leerlingen en ouders terecht kunnen voor het melden van incidenten zoals bijvoorbeeld pesten. Ook gaat de Onderwijsinspectie eerder en harder ingrijpen als een school niet veilig lijkt voor álle leerlingen. Scholen worden verplicht om meer informatie te delen over de veiligheid op hun school, zodat de Onderwijsinspectie sneller actie kan ondernemen als dat nodig is.

In samenspraak met de medezeggenschap dient het bevoegd gezag zorg te dragen voor een veiligheidsbeleid. Zie voor meer informatie het rapport Veilig op school dat in opdracht van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is opgesteld.  

Wilt u meer weten? Bel gerust met een van onze specialisten.