Verhalen uit de praktijk #1: ontslag op staande voet docent

Kantonrechter handhaaft ontslag op staande voet van docent die zoektermen, gericht op pornosites, intoetste op laptops van leerlingen.

Als kantoor zijn wij op dagelijkse basis betrokken bij allerlei kwesties die zich in het onderwijs voordoen. Dat zijn vaak ook arbeidszaken, bijvoorbeeld als een schoolbestuur een werknemer wil ontslaan. Martin Hofman, advocaat in onze vestiging in Heemstede (N-H), heeft recentelijk een schoolbestuur bijgestaan in een opmerkelijke zaak over ontslag op staande voet. 

Het ging in dit geval om een docent die tijdens een les zoektermen had ingetypt op laptops van leerlingen. Het ging om zoektermen van seksuele aard, namelijk onder meer een pornografische website. Achteraf verklaarde de docent dat hij daarmee de leerlingen een lesje had willen leren, omdat zij de les voortijdig hadden verlaten en hun laptops open hadden laten staan.

Het schoolbestuur vond het gedrag van de docent ernstig grensoverschrijdend en heeft hem op staande voet ontslagen. De werknemer heeft dit ontslag aangevochten met behulp van zijn vakbond.

De rechtbank was het eens met ons standpunt: er bestond voldoende reden voor een ontslag op staande voet. Volgens de rechtbank was de pedagogische wijze van handelen van de docent volstrekt onjuist en niet passend bij de rol van een docent. Van een docent mogen volgens de rechtbank integriteit, betrouwbaarheid en geloofwaardigheid worden verwacht en verder dient een docent een voorbeeld te zijn voor zijn leerlingen. In dit geval heeft de docent volgens de rechtbank het slechtst denkbare voorbeeld gegeven. Al met al levert dit een dringende reden op voor ontslag.

Martin Hofman vertelt hierover:

‘Ontslag op staande voet is natuurlijk een ingrijpend instrument dat niet zomaar kan worden ingezet. Maar in dit geval ging het ook echt wel om een bijzonder geval, zoals ook wel blijkt uit de uitspraak van de rechtbank. De uitspraak bevestigt maar weer eens dat een docent een bijzondere rol heeft, vanwege zijn gezagspositie en de afhankelijkheidsrelatie ten opzichte van de leerlingen. Qua integriteit, betrouwbaarheid en geloofwaardigheid gelden voor een docent dus verzwaarde eisen ten opzichte van een reguliere werknemer.

Het is goed om te beseffen dat het bij een ontslag op staande voet ook mogelijk is om een schadevergoeding van de werknemer te eisen. In dit geval is deze ook toegewezen: de werknemer moet het schoolbestuur dus een schadevergoeding betalen. En dat is mooi, want als een docent op deze manier per direct wordt ontslagen, ontstaat er normaal gesproken nogal een uitdaging om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk weer iemand voor de klas staat. Daar zijn voor de school vaak ook extra kosten mee gemoeid. Die extra kosten worden op deze manier in ieder geval redelijk afgedekt.’


Heeft u vragen over arbeidsrecht binnen het onderwijs, bijvoorbeeld over ontslag op staande voet? Neem gerust contact met ons op via info@onderwijskantoor.nl of bel naar 045 - 560 22 11. Wij helpen u graag.