Verzoek om uitgekeerde transitievergoeding te vergoeden afgewezen

Het samenwerkingsverband heeft onder andere de opdracht om de kwaliteit van de leerlingenzorg te verbeteren zodat zo veel mogelijk leerlingen binnen het regulier onderwijs kunnen blijven. Hiervoor biedt het samenwerkingsverband ambulante zorg aan. Bij de inkoop van deze ambulante zorg dient het samenwerkingsverband de Aanbestedingswet 2012 (Aw 2012) in acht te nemen.

Aanbestedende dienst

Het samenwerkingsverband is een aanbestedende dienst en dus aanbestedingsplichtig op grond van de Aw 2012. Het samenwerkingsverband zal de inkoop van ambulante zorg in het kader van Passend Onderwijs dan ook moeten aanbesteden.

Ambulante diensten

Het aanbieden van ambulante zorg is een vorm van ondersteuning die erop gericht is leerlingen een ononderbroken ontwikkelproces te laten doormaken en leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs te bieden. Deze ambulante zorg kopen samenwerkingsverbanden in de regel in van externe partijen. Hierbij kan gedacht worden onder andere aan de expertisegebieden: ‘gedrag’, ‘fysiek/medisch’, ‘zeer moeilijk lerenden’ en ‘NT2’.

Drempelbedrag

Indien het samenwerkingsverband bij de inkoop van deze diensten het zogenaamde drempelbedrag overschrijdt, zal Europees aanbesteed moeten worden. Het drempelbedrag voor meergenoemde ambulante diensten bedraagt € 750.000,00. Indien dit drempelbedrag niet wordt overschreden, dan hoeft er ook niet Europees aanbesteed te worden. In dat geval kan, afhankelijk van de totale waarde van de opdracht, gekozen worden voor een minder uitgebreide en dwingende procedure, te weten een nationale aanbestedingsprocedure, een meervoudig onderhandse procedure dan wel een enkelvoudig onderhandse procedure.