Voorzichtigheid geboden bij publicatie namen geslaagden

De examens zijn ten einde en voor de leerlingen stijgt de spanning, ben ik geslaagd of niet?

Veel scholen plaatsen de namen en woonplaats van de geslaagden in een (regionaal) dagblad.

Nu de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) sinds 25 mei 2018 in werking is getreden, zal het openbaar maken van de namen van de geslaagden en hun woonplaats echter niet meer zo vanzelfsprekend zijn.

Toestemming
Er is namelijk toestemming vereist voor het gebruik van deze persoonsgegevens. Artikel 6 lid 1 aanhef en sub a van de AVG bepaalt dat de school toestemming dient te krijgen van de leerling om zijn gegevens -in dit geval: naam en woonplaats- te mogen gebruiken voor de plaatsing van de advertentie in het dagblad.

Is de leerling echter jonger dan 16 jaar, dan volgt uit artikel 8 lid 1 van de AVG dat de ouders (of degene die het gezag over de leerling hebben) hiervoor toestemming dienen te geven aan de school.

Sanctiemogelijkheden
Mocht de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hebben vastgesteld dat de school geen toestemming hebben van de leerling of de ouderlijk verantwoordelijke, dan kan de AP een boete opleggen van maximaal € 20.000.000,00. In plaats van een boete opleggen, zou de AP ook een sanctie kunnen opleggen om de overtreding te beëindigen of de nadelige gevolgen die voortvloeien uit de overtreding te herstellen.

Aansprakelijkheid
Tevens kunnen ouders (namens hun kind) de school aansprakelijk stellen als de school onzorgvuldig omgaat met de persoonsgegevens van hun kind of als zij persoonsgegevens van hun kind zonder toestemming publiceert.

Voorzichtigheid is dus geboden!