Wijziging Netcode Elektriciteit: Kansen voor Scholen

Netcongestie. Wijziging Netcode. Netbeheerder Liander moet bouwproject vóór bouwvak 2024 aansluiten op elektriciteitsnet.

Sinds 18 april 2024 is de “Netcode Elektriciteit” aangepast. De wijzigingen bevatten regels voor congestiemanagement en het “first come, first served” principe. Dit principe werkt goed bij voldoende capaciteit, maar leidt bij transportschaarste tot problemen. Scholen krijgen vanaf 1 oktober 2024 voorrang bij transportverzoeken in congestiegebieden.

Capaciteitsbeperkende contracten

Wees voorzichtig met het sluiten van capaciteitsbeperkende contracten (CBC) die netbeheerders aanbieden. Op grond van deze contracten zijn klanten op specifieke tijden gehouden om op verzoeken, die heel kort van te voren worden gedaan, hun verbruik te beperken.

Voorrangsregeling voor scholen

Sinds 18 april 2024 is de “Netcode Elektriciteit” aangepast. Dit is een regeling, die gedetailleerde regels bevat ter uitvoering van de E-wet (Elektriciteitswet) en bevat onder andere procedures voor congestiemanagement. Scholen kunnen voorrang krijgen bij transportverzoeken als zij voldoen aan de voorwaarden van het codebesluit van 18 april 2024. Dit geldt vanaf 1 oktober 2024, maar aanvragen kunnen nu al worden ingediend. Zet tijdig het nodige in gang om van deze regeling te profiteren, ook wanneer de netbeheerder onverhoopt niet meewerkt.

Problemen met energieaansluiting?

Uitspraak Gerechtshof 14 mei 2024 [1] Netbeheerder Liander moet bouwproject nog vóór bouwvak 2024 aansluiten op elektriciteitsnet, ondanks congestie. Dit is goed nieuws voor de betrokken partijen en biedt perspectief voor scholen met soortgelijke uitdagingen.

Heeft u vragen in verband met transport- of aansluitingsproblemen, contract of algemene voorwaarden aanpassen in verband met congestieproblemen? Bel of mail Alexander den Hollander

[1] ECLI:NL:GHDHA:2024:773, Gerechtshof Den Haag, 200.333.399/01 (rechtspraak.nl)