Binnenkort van kracht: Wvo 2020 en Uitvoeringsbesluit Wvo 2020

Op 1 augustus 2022 wordt de Wet op het voortgezet onderwijs 2020 (Wvo 2020) van kracht. Deze wet vervangt de Wet op het voortgezet onderwijs (Wvo) en de Wet voortgezet onderwijs BES (Wvo BES). Door deze wijziging verandert de artikelnummering en de indeling van de hoofdstukken. De bedoeling is dat de nieuwe wet beter leesbaar en overzichtelijker is.

Ook alle besluiten die zijn gebaseerd op de Wvo worden samengevoegd. Deze besluiten worden opgenomen in het Uitvoeringsbesluit Wvo 2020. Denk hierbij aan het Inrichtingsbesluit Wvo en het Eindexamenbesluit VO.

De nieuwe tekst van de Wvo 2020 en het Uitvoeringsbesluit Wvo 2020 staat vanaf 1 augustus 2022 online.

Hoewel er voor scholen in het voortgezet onderwijs inhoudelijk niets wijzigt, is het wel van belang dat verwijzingen naar deze wet- en regelgeving worden herzien. Verwijzingen kunnen bijvoorbeeld voorkomen in de schoolgids, het protocol schorsing en verwijdering, de klachtenregeling of het examenreglement.

Het Onderwijskantoor is u graag van dienst bij het reviseren van uw reglementen naar aanleiding van deze wetswijziging. Wij toetsen dan uiteraard ook of andere recente wetswijzingen al een plek hebben gekregen in uw reglementen. Neem gerust contact met onze ervaren juristen en advocaten op via info@onderwijskantoor.nl dan wel telefonisch via +31 45 - 560 22 11.