mr. Alexander den Hollander

LinkedIn

Advocaat, vestiging Heemstede

Expertise: verbintenissenrecht

In 2004 ben ik afgestudeerd waarna ik vervolgens gestart ben als advocaat in de transactiepraktijk van een kantoor aan de Amsterdamse Zuidas. Al snel trok de procespraktijk mijn aandacht en ben ik enige jaren voor zakelijke cliënten op het gebied van arbeidsrecht en algemeen verbintenissenrecht werkzaam geweest. Geleidelijk is de focus van mijn praktijk verschoven naar het adviseren en procederen over commerciële zakelijke geschillen en naar het begeleiden en oplossen van disputen tussen bestuur, toezichthouders-, en medezeggenschapsorganen. Ik heb de postacademische Grotiusopleiding Onderneming en Aansprakelijkheid met goed gevolg voltooid.

Vanaf eind 2022 heb ik de opleiding tot rechter gevolgd en was ik verbonden aan de rechtbank Noord-Holland. In 2024 ben ik teruggekeerd naar een adviserende rol bij het Onderwijskantoor. Daar adviseer ik scholen en schoolbesturen in het primair en het voortgezet (speciaal) onderwijs. Ik ben gesprekspartner in verband met alle voorkomende juridische zaken in het funderend onderwijs, zoals onder andere:

-    verbintenissenrecht; commerciële contracten en onrechtmatige daad;

-    werkgevers-, bestuurders- en toezichthoudersaansprakelijkheid;

-    integriteitskwesties;

-    governance en medezeggenschap;

-    (aanbestedings) kort gedingen en beslag.

Ik ben lid van de Raad van Toezicht van een school in het primair onderwijs.

Email mr. Alexander den Hollander Terug naar overzicht