Nieuws voor uw toezichthouders en klachtencommissieleden

Onderwijsrecht voor toezichthouders en klachtencommissieleden in het funderend onderwijs.

Een goed begrip van onderwijswetgeving en onderlinge kennisdeling draagt bij aan de professionalisering en goede (samen)werking van intern toezicht. Ditzelfde geldt voor het functioneren van eigen klachtencommissies en klachtenbehandeling. Door onderwijsrechtelijke kennis up-to-date te houden kan dit bereikt worden.
 
Het Onderwijskantoor verzorgt daarom een aantal bijeenkomsten speciaal ontworpen voor leden van raden van toezicht en leden van interne klachtencommissie(s) actief binnen het funderend onderwijs.
 
Tijdens ons RvT Café en enkele kennissessies speciaal ontwikkeld voor klachtencommissieleden zullen de belangrijkste basisuitgangspunten van onderwijswet- en regelgeving in primair en voortgezet onderwijs worden uitgediept. Daarbij zal volop ruimte zijn voor het bespreken van jurisprudentie en het inbrengen van eigen casus en vragen.
 
Dat doen we in een beperkte groep onder leiding van mevrouw mr. Alexandra van Gestel, partner-jurist bij het Onderwijskantoor.
 
Hebben wij uw interesse gewekt? Wenst u meer informatie over de inhoud van deze bijeenkomsten?

Klik hier!

Interesse:
Bent u geïnteresseerd in ons initiatief? Meld u dan aan via de link en ontvang meer informatie zoals thema's, datums en voorwaarden van het RvT café en kennissessie klachtencommissieleden.

Klik hier!